fbpx

BAHAR KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Çocuk Gelişimi / Özel Eğitim Alanında 3 Eğitim Tek Fiyat Kampanyamız 30 Eylül Tarihine Kadar Devam Ediyor!!! Gölge Eğitmen Eğitimi + Oyun Terapisi Eğitimi + Disleksi Eğitimi Kampanya Süresince Peşin: 800,00 TL / Taksitli: 900,00 TL

 936 Saatlik Çocuk Gelişimi-Bakım Elemanı Kursu

Eğitim Programı Milli Eğitim Bakanlığının 04.10.2013 tarihli onayı ile 936  saat olarak güncellenmiştir. Eğitim süresinde yapılan değişiklik sertifikanın geçerliliğini hiç bir şekilde etkilememektedir. 936 Saatlik eğitim programını tamamlayan kursiyerler; “Kreş, Anaokulu, Gündüz Bakım Evleri, Sosyal Hizmetlere Bağlı Bakım Evleri, Diyanet İşlerinin Okulları ve diğer ilgili kurumlarda çalışabilirler.”

Çocuk Bakım Elemanı Eğitimi Kursu

Çocuk Bakımı ve gelişiminde ailenin önemi büyüktür. Çocuk ihtiyaçlarının tamamını aile içinde giderir. Bebeğin gereksinimleri arasında; fiziksel ihtiyaçları (beslenme, uyku, bakımı), sevgi ve ilgi gereksinimleri vardır. Bu ihtiyaçlar zamanında ve yeterli miktarlarda karşılanmalıdır.

Çocuğa, erken dönemde sağlanan nitelikli uyarıcılar; onun beyin gelişimini, dolayısıyla bilişsel gelişimini önemli ölçüde etkileyecektir. Aynı zamanda, çocuğun duyu eğitimine yönelik malzemeleri seçebilecek ve oyunları öğretmeye rehberlik edebileceksiniz. Jimnastik hareketlerini öğretmeye rehberlik edebileceksiniz. Tuvalet eğitimini ve temizlik konusunu öğreneceksiniz. Son olarak da toplumsal kurallara uyma becerisini kazandırmaya rehberlik edebileceksiniz.

Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim alan nitelikli kişidir.

Meslek Tanımı

Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini yapabilen, istihdam eden kurumun ihtiyaçları doğrultusunda usta ya da uzman eğitici olarak görev yapmaya hak kazanan nitelikli kişidir.

Çocuk Gelişimi Eğitimine Katılma Koşulları

 • Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Eğitim Programının İçeriği

Çocuk Gelişimi Eğitimi toplam 45 üniteden oluşmaktadır. Bunların içerisinde Birey Gelişimini tanımak, Anne Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması, Besin gruplarına uygun menü hazırlamak, Oyun etkinlerini tanıtmak, Müzik Etkinliklerini tanıtmak, Drama çalışmalarını kavratmak gibi konu başlıkları yer almaktadır.

 • Birey Gelişimini Tanımak / Bireyin Gelişimi
 • Fiziksel Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Fiziksel Gelişim
 • Psiko-Motor Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Psiko-Motor Gelişim
 • Bilişsel Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Bilişsel Gelişim
 • Dil Gelişime Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Dil Gelişimi
 • Sosyal Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Sosyal Gelişim
 • Duygusal Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Duygusal Gelişim
 • Ahlâk Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Ahlak Gelişimi
 • Cinsel Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Cinsel Gelişim
 • Anne Çocuk Sağlığını Kavratmak 1 / Anne Çocuk Sağlığı 1
 • Anne Çocuk Sağlığını Kavratmak 2 / Anne Çocuk Sağlığı 2
 • Çocuk Hastalıklarını Tanıtmak / Çocuk Hastalıkları
 • Aile Planlamasını Kavratmak / Aile Planlaması
 • Çocuk Beslenmesine Uygun Menü Hazırlatmak / Beslenme
 • Besin Gruplarına Uygun Menü Hazırlatmak / Besin Grupları
 • Gebelik Ve Emzikliliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Gebelik Ve Emziklilikte Beslenme
 • Süt, Oyun, Okul Çağında Ve Ergenliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Süt, Oyun, Okul Ve Ergenlikte Beslenme
 • Özel Durumlarda Beslenmeye Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Özel Durumlarda Beslenme
 • Oyun Etkinliklerini Tanımak / Oyun Etkinlikleri I
 • Oyun Albümü Hazırlamak / Oyun Albümü
 • Müzik Etkinliklerini Tanımak / Müzik Etkinlikleri
 • Müzik Albümü Hazırlamak / Müzik Albümü
 • Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımak / Çocuk Ruh Sağlığı
 • Aile Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Aile Ve Çocuk
 • Okul Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Okul Ve Çocuk
 • Toplum Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Toplum Ve Çocuk
 • Uyumsuz Çocukları Özelliklerini Tanımak / Uyumsuz Çocuklar
 • Savunma Mekanizmalarını Kavramak / Savunma Mekanizmaları
 • Drama Çalışmalarını Kavramak / Drama Çalışmaları
 • Drama Çalışmalarını Uygulamak / Drama Uygulamaları
 • Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarını Tanıtmak / Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler
 • Plan Hazırlamaya Rehberlik Etmek / Erken Çocuklukta Plan
 • Serbest Zaman Etkinliklerini Hazırlatmak / Serbest Zaman Etkinlikleri
 • Türkçe Dil Etkinliklerini Hazırlatmak / Türkçe Dil Etkinlikleri
 • Oyun Etkinliklerini Hazırlatmak / Oyun Etkinlikleri 2
 • Müzik Etkinliklerini Hazırlatmak / Müzik Etkinlikleri 2
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları İçin Etkinlikler Hazırlatmak / Okuma Yazmaya Hazırlık
 • Fen Ve Doğa Etkinliklerini Hazırlatmak / Fen Ve Doğa Etkinlikleri
 • Çocuk Beslenmesine Uygun Menü Hazırlatmak / Beslenme
 • Besin Gruplarına Uygun Menü Hazırlatmak / Besin Grupları
 • Gebelik Ve Emzikliliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Gebelik Ve Emziklilikte Beslenme
 • Süt, Oyun, Okul Çağında Ve Ergenliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Süt, Oyun, Okul Ve Ergenlikte Beslenme
 • Özel Durumlarda Beslenmeye Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Özel Durumlarda Beslenme
 • Oyun Etkinliklerini Tanımak / Oyun Etkinlikleri I
 • Oyun Albümü Hazırlamak / Oyun Albümü
 • Müzik Etkinliklerini Tanımak / Müzik Etkinlikleri
 • Müzik Albümü Hazırlamak / Müzik Albümü
 • Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımak / Çocuk Ruh Sağlığı
 • Aile Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Aile Ve Çocuk
 • Okul Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Okul Ve Çocuk
 • Toplum Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Toplum Ve Çocuk
 • Uyumsuz Çocukları Özelliklerini Tanımak / Uyumsuz Çocuklar
 • Savunma Mekanizmalarını Kavramak / Savunma Mekanizmaları
 • Drama Çalışmalarını Kavramak / Drama Çalışmaları
 • Drama Çalışmalarını Uygulamak / Drama Uygulamaları
 • Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarını Tanıtmak / Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler
 • Plan Hazırlamaya Rehberlik Etmek / Erken Çocuklukta Plan
 • Serbest Zaman Etkinliklerini Hazırlatmak / Serbest Zaman Etkinlikleri
 • Türkçe Dil Etkinliklerini Hazırlatmak / Türkçe Dil Etkinlikleri
 • Oyun Etkinliklerini Hazırlatmak / Oyun Etkinlikleri 2
 • Müzik Etkinliklerini Hazırlatmak / Müzik Etkinlikleri 2
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları İçin Etkinlikler Hazırlatmak / Okuma Yazmaya Hazırlık
 • Fen Ve Doğa Etkinliklerini Hazırlatmak / Fen Ve Doğa Etkinlikleri
 • 0-36 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 0-36 Ay Öz Bakım
 • 36-72 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 36-72 Ay Öz Bakım
 • Eğitici Oyuncak Yapmak / Eğitici Oyuncaklar
 • Dolgu Oyuncak Yapmak / Dolgu Oyuncaklar
 • Kukla Yapmak / Kuklalar
 • Çocukla İletişim Kurma Tekniklerini Kavramak / Çocukla İletişim I
 • Çocuk Ve Çevre İlişkilerini Yürütmek / Çocukla İletişim II

Çocuk Bakım Elemanı Kursunun Eğitim Süresi 

Eğitim süresi 936 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;

 • Kreşler
 • Gündüz Bakım Evleri
 • Sosyal Hizmetlere Bağlı Sevgi Evleri
 • Özel Okullar
 • Anaokullarında Çalışabilirler

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Çocuk Bakım Elemanı Kursu sertifikasının geçerliliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Course Curriculum

Time: 936 hours
İçerik Yok

YASAL EĞİTİM KURUMU

 1. Ocak 29, 2019
  Cevapla

  Ücreti taksitli olarak ödeyebiliyormuyuz ve yurtdışında hizmet verirken Anka eğitim adına mı veriyoruz

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ocak 31, 2019
   Cevapla

   İyi Günler Fatma Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.

 2. Şubat 16, 2019
  Cevapla

  İyi günler yalova termalde nerede kurs veriyorsunuz.
  Kurs ne zaman başlıyor ve hangi gün ve saatlerde.
  Ayrıca devlete bağlı okullarda geçerli mi

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Şubat 19, 2019
   Cevapla

   İyi Günler Fatma Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.

   • Nisan 2, 2019
    Cevapla

    Iyi gunler devlet okulunda gecerli oluyor mu

    • Admin bar avatar
     Anka Eğitim Kurumları
     Nisan 8, 2019
     Cevapla

     Merhabalar Fatma hanım almış olduğunuz sertifika M.E.B onaylı olduğu için tüm özel ve kamu kurumlarında geçerlidir.

    • Ekim 21, 2019
     Cevapla

     Kurs saatleriniz günleriniz nasıl

     • Admin bar avatar
      Anka Eğitim Kurumları
      Ekim 21, 2019

      İyi Günler Tuba Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.

  • Ağustos 3, 2019
   Cevapla

   Uzaktan eğitim mı yoksa kurslara katılım şart mı?

   • Admin bar avatar
    Anka Eğitim Kurumları
    Ağustos 5, 2019
    Cevapla

    İyi Günler Elif Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.

 3. Mart 24, 2019
  Cevapla

  Iyi gunler uzaktan egitim olarak kurs veriyomusunuz

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Mart 29, 2019
   Cevapla

   İyi Günler Hacer Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.

 4. Mayıs 28, 2019
  Cevapla

  Merhabaler kurs hangi tarıhta başlayıp hangi tarıhte bitecek uzaktan eğitim varmı

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Mayıs 28, 2019
   Cevapla

   İyi Günler Şeyma Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.

 5. Ağustos 25, 2019
  Cevapla

  Merhabalar ,daha önce çikan sinav sorularini görebilirmiyiz,deneme sinavlari varmi? Cocuk gelisimi kursu ile ilgili

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Eylül 4, 2019
   Cevapla

   Merhabalar Sevgi hanım çocuk gelişimi kursu ile ilgili geçmiş dönemde çıkan soruları kaynak kitabımızda bulabilirsiniz.

 6. Eylül 19, 2019
  Cevapla

  fiyatta taksitlendirme oluyor mu uzaktan eğitim var mı sınav nerede oluyor

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Eylül 24, 2019
   Cevapla

   İyi Günler Ela Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir. Eğitim fiyatımızda kredi kartına ya da eft taksit seçeneklerimiz bulunmaktadır.

 7. Kasım 3, 2019
  Cevapla

  Bilgi almak istiyorum

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Kasım 4, 2019
   Cevapla

   İyi Günler Emir Bey eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.

 8. Merhaba. Uzaktan eğitim şeklinde mi veriyorsunuz yüz yüze eğitim mi? Syg.

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ocak 3, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Habibe Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek Çocuk Gelişimi Kursu programı hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ocak 3, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Habibe Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek Çocuk Gelişimi kursu programı hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 9. Ocak 8, 2020
  Cevapla

  Kurs hakkında detaylı bilgi alabilir miyim

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ocak 9, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Elif Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek Çocuk Gelişimi Eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 10. Eylül 24, 2020
  Cevapla

  Merhaba lisans edebiyat mezunuyum kreş açmak veya kreşte çalışmak icin hangi belgeyi almaliyim bölüm sarti var mı

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ekim 1, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Yeşim Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir