fbpx

DEV KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Çocuk Gelişimi / Özel Eğitim Alanında 3 Eğitim Tek Fiyat Kampanyamız 30 Kasım Tarihine Kadar Devam Ediyor!!! Gölge Eğitmen Eğitimi + Oyun Terapisi Eğitimi + Disleksi Eğitimi Kampanya Süresince Peşin: 800,00 TL / Taksitli: 900,00 TL

Çocuk Bakımı – Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Yetiştirme Kursu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve onaylanan “ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programının temel ve esas amacı; Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili, yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmektir.

Kimler Katılabilir

Lise Mezunu Olmak Şartıyla bu alanda çalışmak isteyen ya da kendisini bu alanda geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim Programının Amaçları

 1. 0-6 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişimlerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 2. Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek,
 3. Çocuğa yemek listesini düzenleyebilen, yiyeceklerin hazırlanmasına nezaret edebilen, önleyici sağlık tedbirlerini alabilme becerisini kazandırmak,
 4. Çocuk hastalıklarının belirtilerini değerlendirip gerekli önlemleri alabilme becerisini geliştirmek,
 5. Çocuğun gelişimini takip etme ve gelişimle ilgili kayıtları tutabilme becerisini kazandırmak,
 6. Bir günlük anaokulu programını hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 7. Bir günlük anaokulu programını yürütebilecek seviyeye getirmek,
 8. Yaş ve gelişim özellikleri ile ilgili materyal ve oyuncak hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 9. Çocuğun yaşına ve ilgi alanına uygun kitap seçebilme ve anlatabilme becerisini kazandırmak,
 10. Aileye 0-6 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,
 11. Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili, yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmek.
 12. Çalıştığı kurumda özel eğitim gerektiren çocukları tanıma, anlama becerisi kazandırmak ve özel eğitim gerektiren çocuğu olan ailelere rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 258 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler “Milli Eğitim Bakanlığı” onaylı sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;

 • Kreşler
 • Gündüz Bakım Evleri
 • Sosyal Hizmetlere Bağlı Sevgi Evleri
 • Özel Okullar
 • Anaokullarında Çalışabilirler

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Çocuk Bakım Elemanı Kursu sertifikasının geçerliliği

18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede 30425 sayı ile yayımlanan kanunun 12. Maddesine göre;

5580 sayılı Kanunun 6. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başka meslek belgesi aranmaz. İbaresi yer almaktadır.

 Eğitim İçeriği

 1. Hafta

Gelişimle İlgili Genel Kavramların Bilgisi Ve Gelişim İlkeleri

 • Gelişimin Genel Terimleri
 • Eğitim Yönünden Önemli Gelişim İlkeleri
 • Gelişimin Çağları
 • Atatürk ve İlkeleri
 • Atatürk ve Çocuk Eğitim

Doğum Öncesi Gelişim

 • Anatomik Yapı – üreme Fizyolojisi
 • Çocuğun anne Karnındaki Gelişim Devreleri
 • Fetüsü Etkileyen Faktörler
 1. Anneye Ait Faktörler
 2. Babaya Ait Faktörler
 3. Fetüse Ait Faktörler

Gebelik Belirtileri

Doğum Olayı

 • Doğumu Yaptıran Kuvvetler
 • Doğum Safhaları
 • Çocuğun Geliş Şekilleri
 • Doğum Şekilleri
 • Doğum Travmaları
 1. Hafta
 • Lohusalık
 • Yeni Doğanın Fizyolojik Özellikleri
 • Yeni Doğanın Beslenmesi ve Giyimi
 • Yeni Doğanda Refleksler
 • Yeni Doğanda Hastalıklar

Prematüre ve doğum ağırlığı eksik bebekler

Genel Tekrar ve Ara Sınav

(0-2) Çocuklarının Temel İhtiyaçları

 • Fiziki İhtiyaçları (Temizlik-Uyku-Beslenme-Giyim-Ağız ve Diş Temizliği)
 • Psikolojik İhtiyaçları
 • Sosyal İhtiyaçları
 1. Hafta

(0-2) Yaş Çocuklardaki Alışkanlıklar

 • Alışkanlıkların Oluşması
 • Kazandırılacak Alışkanlıklar
 • Kazandırılacak Alışkanlıklarda Yetişkinin Rolü

(0-2) Yaş Çocuklarında Problemler ve Giderilme Yolları

 • İshal
 • İştahsızlık
 • Parmak Emme
 • Uykusuzluk
 • Hıçkırık Kusma, Gaz Sancısı
 • Peklik, Ağlama
 • Katılma Nöbetleri
 • Kulak Ağrıları
 • Gelişme Geriliği

3-6 Yaş Çocuğun Gelişim Özellikleri

 • Ruhsal Gelişim
 • Bilişsel Gelişim
 • Dil Gelişimi
 • Fiziksel Gelişim (Bedensel Gelişim)
 1. Anaokulunda Eğitim Metotları
 2. Anaokulu Eğitiminin Önemi ve Tarihçesi

Anaokulunda Oyun

 • Oyunun Tanımı, Tarihçesi
 • Oyun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri
 • Oyun Çeşitleri
 1. Hafta

Anaokulunda Oyun Öğretimi

 • Planlanması, Öğretim Özellikleri
 • Uygulanması ve Değerlendirilmesi
 • Anaokullarında Uygulanacak Oyunların Öğretimi
 • Eğitimi Güç Çocuklara Oyun Öğretme

Anaokulunda Oyun (Uygulama)

Konuların Tekrarı ve Ara Sınav

Çocuk Edebiyatı

 • Tanımı, Tarihçesi, Çocuğu Okumaya Yönelten Sebepler
 • Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasındaki Araçlar
 • Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Aileye ve Anaokulu Öğretmenine Düşen Görevler

Çocuk Edebiyatı Türleri

 • Masallar
 • Hikayeler
 • Fabl
 • Romanlar
 • Çocuk Gazete ve Dergileri
 • Destanlar
 • Efsaneler
 • Hatıralar
 • Seyehatname ve Biyografiler
 • Şiir ve Tekerlemeler Tanım ve Türleri
 1. Hafta
 • Çocuk Yayınlarının Seçilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Çocuk Yayınlarında Aranacak Özellikler

Gözlem ve Uygulama

Yaratıcı Çocuk Faaliyetleri

 • Yaratıcı Oyun ve Kullanılan Metaryaller
 1. Kil, Kil İle Yapılan Çalışmalar ve Kilin Saklanması
 2. Tuz Seramiği, Hazırlanması, Çalışma Konuları, Çalışmaların Değerlendirilmesi
 3. Kağıt Hamuru, Hazırlanması, Dikkat Edilecek Noktalar
 4. Macun, Hazırlanması, Değerlendirilmesi
 5. Talaş Hamuru, Hazırlanması ve Kullanılması
 6. Plastirin

Gözlem ve Uygulama

Boya Teknikleri

 • Boya Çalışmasının Çocuğun Yaşamındaki Yeri
 • Öğretmenin Çocuğa Rehberliği
 1. Hafta

Anaokulunda Yapılacak Boya Türleri ve Hazırlığı

 • Sulu Boya, Hazırlanması ve Uygulanması
 • Fırça, Patates Baskısı
 • Parmak Boya, Çocuğun Gelişimine Etkisi
 • Mum Boya, Pastel Boya ve Kuru Boya Çalışmaları

Kağıt İşleri

 • Kağıt İlerinde Kullanılacak Araçlar, Temel Teknikler
 • Kağıt Kukla Yapımı (Parmak Kukla, Maske ve Süslemeler)
 • Anaokulunda Kullanılacak Artık Materyaller

Uygulama Çalışmaları ve Uygulama Çalışmalarının Sınıfta Değerlendirilmesi

Anaokulunda Müzik Çalışmaları

 • Çocuk Müziğinin Tanıtılması (Tekerlemeler, Ninniler ve Halk Türküleri)
 • Müziğin Çocuk Yaşamındaki Yeri ve Önemi
 • Müziğin Dil Gelişimine Etkileri
 • Duygu ve Sosyal Gelişimine Etkileri
 • Psikomotor Gelişimi Etkisi

Çocuk Şarkıları

 • Çocuk Şarkılarının Özellikleri
 • Çocukta Müzik Zevkinin Geliştirilmesi
 • Çocuğun Yaşına ve Zevkine Göre Şarkıları Seçebilme
 1. Hafta

Anaokulunda Çocuklara Şarkı Öğretimi

 • Ses ve Kulak Eğitimi
 • Ritim Çalışmaları ve Örnekler
 • Enstrüman Çalışmaları (Flüt, Melodika, Mandolin)
 • Tekerleme ve Basit Şarkıların Öğretimi
 • Bir Günlük Programda Diğer Müzik Faaliyetleri
 • Müzik Dinleme
 • Müzikli Dramatizasyon
 • Gözlem Yapma ve Uygulama

Anaokulunda Metot ve Öğrenim

 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Bina Özellikleri, Kısımları, Bahçe Donatımı
 • Anaokulunda Günlük Çalışma, Günlük Program Hazırlama
 • Program Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
 • Programda Bulunması Gereken Etkinlikler
 • Çocuğu Tanıma ve İnceleme Teknikleri
 • Anaokulunda Özel Günler ve Uygulamanın Önemi
 • Atatürk ve Çocuk Sevgisi
 1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Faaliyet Programlarını İnceleme – Araştırma
 2. Gezi – Gözlem
 1. Hafta

Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri

 • Köşe Hazırlama
 1. Atatürk Köşesi
 2. Evcilik Köşesi
 3. Trafik Köşesi
 4. Meslekler Köşesi gibi
 • Tanımı, Hazırlanması, Gerekli Araç ve Gereçler
 • Dolgu Oyuncakların Çocuğun Gelişimine Etkisi

Anaokulunda Kavram Eğitimi

 • İlgili Kavramlarla Eğitici Oyuncak Hazırlama
 • Sayı, Renk, Miktar, Zaman ve Şekil Kavramları İle İlgili Materyal Hazırlamak
 • Zıt ve Eş Kavramların, İlişkili Kavramların Öğretilmesinde Kullanılacak Materyallerin Seçimi, Özellikleri
 • Konuların Tekrarı ve Ara Sınav
 • Bir Günlük Program Hazırlama
 1. Programla İlgili Materyal Seçimi
 2. Materyallerin Hazırlanması
 3. Panonun Düzenlenmesi

Anaokulu ve Kreşlerde Uygulama

Kreş ve Anaokulunda Uygulama

 1. Hafta

Kreş ve Anaokulunda Uygulama

 • Uygulama Sonrası, Uygulamada Çekilen Güçlüklerin Tartışılması
 • Çalışmaların ve Uygulamanın Bir Değerlendirilmesinin Yapılması

Bitirme Sınavı

Course Curriculum

Time: 258 weeks
İçerik Yok

YASAL EĞİTİM KURUMU

 1. Ocak 3, 2020
  Cevapla

  Egitim internet uzerinden mi olacak yoksa orgun egitim olacak mi ? Eger olacaksa her il ve ilcede verilecek mi ?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ocak 9, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Elif Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek Çocuk Gelişimi Eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 2. Ocak 11, 2020
  Cevapla

  Bilgi alabilirmiyim

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ocak 20, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Rümeysa Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

   • Haziran 9, 2020
    Cevapla

    Iletişim lütfen bekliyorum

    • Admin bar avatar
     Anka Eğitim Kurumları
     Haziran 12, 2020
     Cevapla

     İyi Günler Nalan Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 3. Ocak 30, 2020
  Cevapla

  Peki bu kursa girebilmek için çocuk gelişimi lise mezunu mu olmalıyız yoksa normal lise mezunu insanlarda bu kursa katılabiliyordu acaba?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Şubat 6, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Şule Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek Çocuk Gelişimi eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

  • Nisan 25, 2020
   Cevapla

   Merhaba internet üzerinden mi dersler veriliyor

   • Admin bar avatar
    Anka Eğitim Kurumları
    Mayıs 4, 2020
    Cevapla

    İyi Günler Fulya Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 4. Ocak 30, 2020
  Cevapla

  Bilgi alabilir miyim

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Şubat 6, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Sevda Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek Çocuk Gelişimi eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

  • Mayıs 1, 2020
   Cevapla

   Kreş açmak için bu belge yeterli oluyor mu ve kurs hakkın da bilgi almak istiyorum tşk ederim…

   • Admin bar avatar
    Anka Eğitim Kurumları
    Mayıs 4, 2020
    Cevapla

    İyi Günler Nurdan Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 5. Şubat 3, 2020
  Cevapla

  Eğitimleribiz hakkında bilgi almak istiyorum. Bursa da yğzyğze eğitim var mı? Yoksa online ders şeklindemi?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Şubat 6, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Ebru Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

  • Şubat 17, 2021
   Cevapla

   Bilgi almak istiyorum yardımcı olurmusunuz

   • Admin bar avatar
    Anka Eğitim Kurumları
    Şubat 23, 2021
    Cevapla

    İyi Günler Büşra Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 6. Şubat 4, 2020
  Cevapla

  Kurslar nasıl acaba bende çocuk gelişim sertifikası almak istiyorum

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Şubat 6, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Kübra Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 7. Şubat 29, 2020
  Cevapla

  Bilgi alabilirmiyim?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Mart 7, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Elif Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

   • Ağustos 11, 2020
    Cevapla

    Online mı yüz yüze eğitimi.?

    • Admin bar avatar
     Anka Eğitim Kurumları
     Ağustos 14, 2020
     Cevapla

     İyi Günler Leyla Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 8. Merhaba Samsunda eğitim veriyomusunuz acaba bilgi alabilirmiyim kursiyer yaş sınırınız nedir ?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Mart 7, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Merve Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 9. Nisan 1, 2020
  Cevapla

  Merhabalar eğitim hakkında bilgi alabilir miyim?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Nisan 11, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Büşra Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 10. Mayıs 26, 2020
  Cevapla

  merhaba kurs hakkında daha fazla bılgı alınabılır mı bır de ızmır de onlıne olarak mı yapılacak

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Mayıs 31, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Zeynep Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 11. Haziran 5, 2020
  Cevapla

  Çocuk gelişim MEB onaylı sertifikası almak istiyorum. İstanbul da sınavınız var mı? Fiyat öğrenebilir miyim?….

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Haziran 12, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Ümmühan Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 12. Haziran 15, 2020
  Cevapla

  merhaba, ben antalyadayım kursalarınız her bölgedemi var yoksa online olarak mı ders yapılmaktadır bilgi alabilir miyim?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Haziran 24, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Gül Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 13. Temmuz 1, 2020
  Cevapla

  Merhabalr Antalya da şubeniz var mi ve dersler online mi olucak bilgi verirmisiniz

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Temmuz 1, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Nilgün Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 14. Ağustos 4, 2020
  Cevapla

  Kurs hakkında bilgi alabilirmiyim ? Antalya Alanya da kurs yeriniz var mi acaba ??

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ağustos 14, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Merve Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 15. Ağustos 8, 2020
  Cevapla

  Merhaba bu kurs gaziantep de varmı özel okullarda hangi statüde çalışılabilir

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Ağustos 14, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Funda Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 16. Ağustos 8, 2020
  Cevapla

  Kurs hakkında bilgi istiyorum gaziantepte var mı özel okullarda çalışma hangi alanda olabilir

 17. Ağustos 30, 2020
  Cevapla

  Bilgi alabilir miyim

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Eylül 13, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Betül Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

 18. Kasım 6, 2020
  Cevapla

  Merhaba,
  Çocuk Gelişimi Eğitimi online mı veriliyor? Yüzyüze ise Kayseri’de eğitim olacak mı?

  • Admin bar avatar
   Anka Eğitim Kurumları
   Kasım 11, 2020
   Cevapla

   İyi Günler Gizem Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir