fbpx

Aile Danışmanı Kursu

Aile Danışmanı Kursu Eğitim Programının Amacı

Aile danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, bireylere meslekî yeterlikler kazandırmak amaçlanmıştır.

Meslek Tanımı

Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Aile Danışmanı Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,
 • Mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,

 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı Birimlerinde Aile Danışmanı olarak,
 • Kendi işyerlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Aile Danışmanı Kursu Eğitim Programının İçeriği

 • Gelişim Alanları
 • Gençlik Dönemi
 • Aile Olma
 • Aile Yapısı
 • Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
 • Sosyal Vaka Verileri
 • Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
 • Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Çocuk İstismar ve İhmali
 • Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar
 • Meslek Etiği
 • Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vaka Sunumu

Aile Danışmanı Kursunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi 464 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Aile Danışmanı Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Aile Danışmanı Kursu Sertifikasının Geçerliliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Course Curriculum

Time: 464 hours
İçerik Yok

YASAL EĞİTİM KURUMU

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir