fbpx
Back

Çocuk Gelişimi Eğitimi

çocuk etkinlikleri eğitimi

This event has expired

Çocuk Bakımı – Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Yetiştirme Kursu

BAHAR KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Çocuk Gelişimi / Özel Eğitim Alanında 3 Eğitim Tek Fiyat Kampanyamız 30 Kasım Tarihine Kadar Devam Ediyor!!! Gölge Eğitmen Eğitimi + Oyun Terapisi Eğitimi + Disleksi Eğitimi Kampanya Süresince Peşin: 800,00 TL / Taksitli: 900,00 TL

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan Covid-19 ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması çalışmaları doğrultusunda örgün eğitimlerimiz ileri tarihlere ertelenmiş olup uzaktan eğitim yolu ile eğitimlerimize devam etmekteyiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve onaylanan “ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programının temel ve esas amacı; Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili, yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmektir.

Kimler Katılabilir

Lise Mezunu Olmak Şartıyla bu alanda çalışmak isteyen ya da kendisini bu alanda geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim Programının Amaçları

 1. 0-6 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişimlerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 2. Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek,
 3. Çocuğa yemek listesini düzenleyebilen, yiyeceklerin hazırlanmasına nezaret edebilen, önleyici sağlık tedbirlerini alabilme becerisini kazandırmak,
 4. Çocuk hastalıklarının belirtilerini değerlendirip gerekli önlemleri alabilme becerisini geliştirmek,
 5. Çocuğun gelişimini takip etme ve gelişimle ilgili kayıtları tutabilme becerisini kazandırmak,
 6. Bir günlük anaokulu programını hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 7. Bir günlük anaokulu programını yürütebilecek seviyeye getirmek,
 8. Yaş ve gelişim özellikleri ile ilgili materyal ve oyuncak hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 9. Çocuğun yaşına ve ilgi alanına uygun kitap seçebilme ve anlatabilme becerisini kazandırmak,
 10. Aileye 0-6 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,
 11. Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili, yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmek.
 12. Çalıştığı kurumda özel eğitim gerektiren çocukları tanıma, anlama becerisi kazandırmak ve özel eğitim gerektiren çocuğu olan ailelere rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 258 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler “Milli Eğitim Bakanlığı” onaylı sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;

 • Kreşler
 • Gündüz Bakım Evleri
 • Sosyal Hizmetlere Bağlı Sevgi Evleri
 • Özel Okullar
 • Anaokullarında Çalışabilirler

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Çocuk Bakım Elemanı Kursu sertifikasının geçerliliği

18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede 30425 sayı ile yayımlanan kanunun 12. Maddesine göre;

5580 sayılı Kanunun 6. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başka meslek belgesi aranmaz. İbaresi yer almaktadır.

 Eğitim İçeriği

 1. Hafta

Gelişimle İlgili Genel Kavramların Bilgisi Ve Gelişim İlkeleri

 • Gelişimin Genel Terimleri
 • Eğitim Yönünden Önemli Gelişim İlkeleri
 • Gelişimin Çağları
 • Atatürk ve İlkeleri
 • Atatürk ve Çocuk Eğitim

Doğum Öncesi Gelişim

 • Anatomik Yapı – üreme Fizyolojisi
 • Çocuğun anne Karnındaki Gelişim Devreleri
 • Fetüsü Etkileyen Faktörler
 1. Anneye Ait Faktörler
 2. Babaya Ait Faktörler
 3. Fetüse Ait Faktörler

Gebelik Belirtileri

Doğum Olayı

 • Doğumu Yaptıran Kuvvetler
 • Doğum Safhaları
 • Çocuğun Geliş Şekilleri
 • Doğum Şekilleri
 • Doğum Travmaları
 1. Hafta
 • Lohusalık
 • Yeni Doğanın Fizyolojik Özellikleri
 • Yeni Doğanın Beslenmesi ve Giyimi
 • Yeni Doğanda Refleksler
 • Yeni Doğanda Hastalıklar

Prematüre ve doğum ağırlığı eksik bebekler

Genel Tekrar ve Ara Sınav

(0-2) Çocuklarının Temel İhtiyaçları

 • Fiziki İhtiyaçları (Temizlik-Uyku-Beslenme-Giyim-Ağız ve Diş Temizliği)
 • Psikolojik İhtiyaçları
 • Sosyal İhtiyaçları
 1. Hafta

(0-2) Yaş Çocuklardaki Alışkanlıklar

 • Alışkanlıkların Oluşması
 • Kazandırılacak Alışkanlıklar
 • Kazandırılacak Alışkanlıklarda Yetişkinin Rolü

(0-2) Yaş Çocuklarında Problemler ve Giderilme Yolları

 • İshal
 • İştahsızlık
 • Parmak Emme
 • Uykusuzluk
 • Hıçkırık Kusma, Gaz Sancısı
 • Peklik, Ağlama
 • Katılma Nöbetleri
 • Kulak Ağrıları
 • Gelişme Geriliği

3-6 Yaş Çocuğun Gelişim Özellikleri

 • Ruhsal Gelişim
 • Bilişsel Gelişim
 • Dil Gelişimi
 • Fiziksel Gelişim (Bedensel Gelişim)
 1. Anaokulunda Eğitim Metotları
 2. Anaokulu Eğitiminin Önemi ve Tarihçesi

Anaokulunda Oyun

 • Oyunun Tanımı, Tarihçesi
 • Oyun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri
 • Oyun Çeşitleri
 1. Hafta

Anaokulunda Oyun Öğretimi

 • Planlanması, Öğretim Özellikleri
 • Uygulanması ve Değerlendirilmesi
 • Anaokullarında Uygulanacak Oyunların Öğretimi
 • Eğitimi Güç Çocuklara Oyun Öğretme

Anaokulunda Oyun (Uygulama)

Konuların Tekrarı ve Ara Sınav

Çocuk Edebiyatı

 • Tanımı, Tarihçesi, Çocuğu Okumaya Yönelten Sebepler
 • Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasındaki Araçlar
 • Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Aileye ve Anaokulu Öğretmenine Düşen Görevler

Çocuk Edebiyatı Türleri

 • Masallar
 • Hikayeler
 • Fabl
 • Romanlar
 • Çocuk Gazete ve Dergileri
 • Destanlar
 • Efsaneler
 • Hatıralar
 • Seyehatname ve Biyografiler
 • Şiir ve Tekerlemeler Tanım ve Türleri
 1. Hafta
 • Çocuk Yayınlarının Seçilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Çocuk Yayınlarında Aranacak Özellikler

Gözlem ve Uygulama

Yaratıcı Çocuk Faaliyetleri

 • Yaratıcı Oyun ve Kullanılan Metaryaller
 1. Kil, Kil İle Yapılan Çalışmalar ve Kilin Saklanması
 2. Tuz Seramiği, Hazırlanması, Çalışma Konuları, Çalışmaların Değerlendirilmesi
 3. Kağıt Hamuru, Hazırlanması, Dikkat Edilecek Noktalar
 4. Macun, Hazırlanması, Değerlendirilmesi
 5. Talaş Hamuru, Hazırlanması ve Kullanılması
 6. Plastirin

Gözlem ve Uygulama

Boya Teknikleri

 • Boya Çalışmasının Çocuğun Yaşamındaki Yeri
 • Öğretmenin Çocuğa Rehberliği
 1. Hafta

Anaokulunda Yapılacak Boya Türleri ve Hazırlığı

 • Sulu Boya, Hazırlanması ve Uygulanması
 • Fırça, Patates Baskısı
 • Parmak Boya, Çocuğun Gelişimine Etkisi
 • Mum Boya, Pastel Boya ve Kuru Boya Çalışmaları

Kağıt İşleri

 • Kağıt İlerinde Kullanılacak Araçlar, Temel Teknikler
 • Kağıt Kukla Yapımı (Parmak Kukla, Maske ve Süslemeler)
 • Anaokulunda Kullanılacak Artık Materyaller

Uygulama Çalışmaları ve Uygulama Çalışmalarının Sınıfta Değerlendirilmesi

Anaokulunda Müzik Çalışmaları

 • Çocuk Müziğinin Tanıtılması (Tekerlemeler, Ninniler ve Halk Türküleri)
 • Müziğin Çocuk Yaşamındaki Yeri ve Önemi
 • Müziğin Dil Gelişimine Etkileri
 • Duygu ve Sosyal Gelişimine Etkileri
 • Psikomotor Gelişimi Etkisi

Çocuk Şarkıları

 • Çocuk Şarkılarının Özellikleri
 • Çocukta Müzik Zevkinin Geliştirilmesi
 • Çocuğun Yaşına ve Zevkine Göre Şarkıları Seçebilme
 1. Hafta

Anaokulunda Çocuklara Şarkı Öğretimi

 • Ses ve Kulak Eğitimi
 • Ritim Çalışmaları ve Örnekler
 • Enstrüman Çalışmaları (Flüt, Melodika, Mandolin)
 • Tekerleme ve Basit Şarkıların Öğretimi
 • Bir Günlük Programda Diğer Müzik Faaliyetleri
 • Müzik Dinleme
 • Müzikli Dramatizasyon
 • Gözlem Yapma ve Uygulama

Anaokulunda Metot ve Öğrenim

 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Bina Özellikleri, Kısımları, Bahçe Donatımı
 • Anaokulunda Günlük Çalışma, Günlük Program Hazırlama
 • Program Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
 • Programda Bulunması Gereken Etkinlikler
 • Çocuğu Tanıma ve İnceleme Teknikleri
 • Anaokulunda Özel Günler ve Uygulamanın Önemi
 • Atatürk ve Çocuk Sevgisi
 1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Faaliyet Programlarını İnceleme – Araştırma
 2. Gezi – Gözlem
 1. Hafta

Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri

 • Köşe Hazırlama
 1. Atatürk Köşesi
 2. Evcilik Köşesi
 3. Trafik Köşesi
 4. Meslekler Köşesi gibi
 • Tanımı, Hazırlanması, Gerekli Araç ve Gereçler
 • Dolgu Oyuncakların Çocuğun Gelişimine Etkisi

Anaokulunda Kavram Eğitimi

 • İlgili Kavramlarla Eğitici Oyuncak Hazırlama
 • Sayı, Renk, Miktar, Zaman ve Şekil Kavramları İle İlgili Materyal Hazırlamak
 • Zıt ve Eş Kavramların, İlişkili Kavramların Öğretilmesinde Kullanılacak Materyallerin Seçimi, Özellikleri
 • Konuların Tekrarı ve Ara Sınav
 • Bir Günlük Program Hazırlama
 1. Programla İlgili Materyal Seçimi
 2. Materyallerin Hazırlanması
 3. Panonun Düzenlenmesi

Anaokulu ve Kreşlerde Uygulama

Kreş ve Anaokulunda Uygulama

 1. Hafta

Kreş ve Anaokulunda Uygulama

 • Uygulama Sonrası, Uygulamada Çekilen Güçlüklerin Tartışılması
 • Çalışmaların ve Uygulamanın Bir Değerlendirilmesinin Yapılması

Bitirme Sınavı

Başlangıç Tarihi

00:00

Ekim 31, 2020

Bitiş Tarihi

00:00

Kasım 30, 2020

Yer

Ankara

  1 Yorum

 1. Şubat 12, 2020
  Yanıtla

  Merhaba ben çocuk gelişimi eğitimi almak istiyorum

 2. User Avatar
  Anka Eğitim Kurumları
  Şubat 20, 2020
  Yanıtla

  İyi Günler Pelin Hanım eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçerek “Çocuk Gelişimi Çocuk Bakım Elemanı” eğitimi hakkında detaylı bilgi vereceklerdir.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir